• Erzurum Kapo Tarımsal Danışmanlık

  Tarımsal Danışmanlık hizmetini, en ücra noktalara kadar götürüyoruz...

 • Erzurum Kapo Tarımsal Danışmanlık

  Tarımsal Danışmanlık hizmetini, en ücra noktalara kadar götürüyoruz...

 • Erzurum Kapo Tarımsal Danışmanlık

  Tarımsal Danışmanlık hizmetini, en ücra noktalara kadar götürüyoruz...

 • Erzurum Kapo Tarımsal Danışmanlık

  Tarımsal Danışmanlık hizmetini, en ücra noktalara kadar götürüyoruz...

 • BÜRO DENETİMİ

  Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büro denetimleri

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır…

Tarımsal yayım ve danışmanlık Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama Sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.

Tarımsal danışmanlık şirketi, Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri kapsar.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?
* Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
* Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
* Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
* Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
* Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
* Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,
* İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
* Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
* Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Scroll Up