Çiftçi Mektubu

 

 

KAPO TARIM DANIŞMANLIK

Çiftçi Mektubu:1

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı

     Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?

Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

    

      Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?
    
* Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
* Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
* Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
* Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
* Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
* İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
* Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
* Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

 

     Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Dayanağı Nedir?

5488 sayılı Tarım Kanunu ile 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TARIM DANIŞMANI

FATİH KAPO

Ziraat Mühendisi

 

 

Scroll Up