Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim , işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problem ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitim, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIĞIN AMACI NEDİR?

*Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak,

*Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,

*Bakanlıkça  sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,

*Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,

*Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,

*Tarımsal yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,

*İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,

*Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,

*Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşulların iyileştirilmesine

katkıda bulunmak.

Ülkemizde son yıllarda Tarımsal imalat ve Sanayiye gereken önemin Devlet yardımları ile Desteklenerek sektörün güçlendirilmesi çalışmaları Teşvikler Sübvansiyonlu Krediler ve Hibe yoluyla verilmektedir. Firmamız Tarım ,Hayvancılık,Toplu Basınçlı Sulama, Kalkınma Ajansları , Ipard Projeleri, Ekonomik Yatırım Projeleri Konularında Çok Sayıda Projeye imza atmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız http://www.tarim.gov.tr/eyydb
Detaylı bilgi için tıklayınız http://www.tarim.gov.tr

Scroll Up