Patates Tarımı

PATATES TARIMI
ÖNEMİ:
Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates yumrularında; nişasta halinde karbonhidrat,protein,vitaminler ve Fe gibi önemli besin maddelerini içeren patates, insanlar tarafından doğrudan mutfaklarda tüketildiği gibi işlenerek değişik şekillerde ( cips,parmak patates vs.) tüketilmektedir.Ayrıca
ekmek ununa %3-5 oranında patates unu karıştırıldığında,
ekmeklerin lezzetini artırmakta ve bayatlamayı
geciktirmektedir.Yüksek oranda nişasta içeren çeşitler
endüstride (nişasta,alkol vs. )olarak ve bir kısmı da hayvan
yemi olarak değerlendirilmektedir.Patates nişastası,salam ve
sosis yapımında oldukça yaygın kullanılmaktadır.Patates, insan
besini olarak Avrupa ve Amerika ülkelerinde çok fazla
tüketilmektedir.Temel gıda maddesi olarak ülkemizde buğday
ne kadar önemli ise Avrupa ülkelerinde de patates o derece
önemlidir.Patates bir çapa bitkisidir.Kendisinden sonra
ekilecek bitkiye temiz ve havalanmış bir toprak
bırakmaktadır.Kışları ılık geçen Akdeniz ikliminin etkisi
2
altında kalan kıyı bölgelerinde patates kış mevsiminde turfanda
olarak yetişebilmekte ve dekardan oldukça yüksek yumru
verimi alınabilmektedir.Bu bölgelerde kışları boş bırakılan
araziler değerlendirildiğinden,ülke ekonomisine büyük katkılar
sağlamaktadır.dünyada dekara patates verimi ortalama 1719 kg
olarak gerçekleşmiştir.Dünyada kişi başına patates tüketimi
yıllık ortalama 32.6 kg olmuştur.Bu miktar Letonya’da 143,0
kg,Polonya’da 132,1 kg iken ,Ülkemizde kişi başına patates
tüketimi yıllık 60,7 kg olmuştur.Ülkemizde patates üretiminin
en yoğun olduğu illerin başında Niğde
Nevşehir İzmir Afyon ve Bolu
gelmektedir.Toplam patates üretiminin
%39,5 i Niğde ve Nevşehir illerinden
karşılanmaktadır.
BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ:
Patates,tek yıllık bir kültür bitkisi olup,yumru veya
tohum ile çoğalırlar.Bir patates yumrusu toprağa
dikildiğinde,yumru üzerinde bulunan gözlerin sürmesi ile
toprak altında kök, stolon ve yumru meydana getirirken, toprak
üzerinde ise; sap, yaprak, çiçek, meyve ve tohumlarını
oluştururlar.Bu nedenle patatesin bitkisel özellikleri; toprak altı
ve toprak üstü organları olarak iki kısımda incelenmektedir.
TOPRAK ALTI ORGANLARI:
Kök;Patates saçak köklü bir bitki olup,toprak ve
yetiştirme şartlarına bağlı olarak 1 m derinlere kadar
inebilmektedir. Patatesin kök sistemi genellikle 30-40 cm
toprak derinliğinde teşekkül etmektedir.
Stolon; Patates bitkisinin toprak içerisinde kalan kök
sisteminin teşekkülü sırasında,kökler arasında beyaz uzantılar
meydana gelir.Bunlara stolon adı verilir.Stolonların uç
kısımlarının şişkinleşmesi ile yumrular oluşur.
3
Yumru; Stolonların uç kısmında oluşan yumru
üzerinde gözlerin ve lentisel denen çok küçük noktacıklar
bulunmaktadır.
Lentisel; Yumru iç kısmı ile dış çevre arasında pencere
görevini görmektedirler.Ortam şartlarına bağlı olarak açılıp
kapanırlar.Lentisitlerden su,CO2 veO2 girişi çıkışı olmaktadır.
Gözler; Patates yumrusu üzerinde bulunan ve yeni
bitkilerin meydana gelmesini sağlayan,tomurcukları ihtiva eden
yarım ay şeklindeki çıkıntılardır.Bir patates yumrusu üzerinde
en az gözler, göbek(yumrunun stolona bağlandığı yer)
kısmında,en fazla gözler ise,taç(göbeğin tam karşısı)kısmında
bulunur.Taç kısmında bulunan, en gelişmiş olan göze,baş göz
denir. Bu gözde bulunan tomurcuk sürmeden diğerleri
süremez. Buna apikal dominansi (tepe tomurcuğun baskınlığı)
denir.Bu gözün diğer gözler üzerine baskısı vardır.Bu
gözler,her hangi bir şekilde zarar gördüğünde veya
sürdüğünde,hemen arkasından diğer gözler sürmeye başlar. Bir
yumruda çok sayıda sürgünün meydana gelmesi için baş
sürgünün kırılması gerekmektedir.Yumru üzerinde bulunan
gözler,yüzlek ve derin olabilmektedir.Bu tamamen bir çeşit
özelliğidir.Yemeklik ve endüstride(cips ve parmak patates)
değerlendirilecek yumrularda,gözlerin yüzlek olması istenen
bir özelliktir.Patates yumruları;oval,yuvarlak,yuvarlakoval,oval-uzun ve basık-silindirik şekilli olabilmektedir.Yumru
şekli tamamen bir çeşit özelliğidir.Bir patates
bitkisinde,sayıları 5-20 arasında değişen yumrular meydana
gelmektedir.Genellikle yumru iriliği 5-500 gr arasında
değişmektedir.Patates yumrusunda kabuk rengi,sarı,kirli
sarı,kahverengi ve kırmızı olabilmektedir.Kabuk renginin farklı
olması yumru ve et rengi ile ilişkili değildir.Yumrular ilk
teşekkül ettiklerinde,açık sarı veya açık pembe
olmaktadırlar.Yumru olgunlaştıkça ve kabuk oluştukça renk
koyulaşmaktadır.
4
Patates Yumrularının Kimyasal Bileşimi; Patates
yumrusunun bileşimini oluşturan maddelerin başında; nişasta,
protein, mineral maddeler ve vitaminler gelmektedir.Yemeklik
patateslerde nişasta miktarının yüksek olması istenmez. Çünkü;
nişasta oranı yüksek olan yumrular haşlandıklarında
dağılırlar.Nişasta oranı yüksek olan çeşitlerde,iç rengi beyaz
olur.Yumru içerisinde protein miktarının fazla olması,yumru iç
renginin sarı renkli olması ile karakterize edilmektedir.Ayrıca;
patates yumrusunda istenmeyen bir madde olan solanin de
bulunmaktadır.Solanin, kabuğa yakın yerlerde güneş ışığının
etkisi ile meydana gelir.Zehirli bir glikozoittir.Bu
nedenle;yemeklik patatesler ışıklı ortamlarda bırakılmamalıdır.
TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARI:
Bir yumrudan genellikle 2-6 arasında sap meydana
gelmektedir.28-32 mm iriliğindeki yumrulardan ortalama 2,5
adet,35-45 mm yumrulardan ortalama 4 adet ve45-55 mm
iriliğindeki yumrulardan ise ortalama 5 adet sap meydana
gelmektedir.Sap uzunluğu çevre şartlarına ve uygulanan
kültürel yöntemlere bağlı olarak 50-150cm arasında
değişmektedir.Sap yeşil veya eflatun renkli olabilmekte ve
üzerinde tüyler bulunmaktadır.
Yaprak; Patates yaprağı,bileşik yapraktır.Bir yaprak 3-
15 yaprakçıktan meydana gelmiştir.Yaprak sapı
üzerinde,yaprakçıklar karşılıklı olarak dizilmişlerdir.
Çiçek ve Meyve;Patateste çiçek yapısı beşlidir.En dışta
beş adet çanak yaprak,ortada beş adet taç yaprak, iç kısımda
ise, beş erkek organ ile yumurtalık ve stigma bulunmaktadır.
Patateste çiçek rengi; beyaz, sarı veya viole olabilmektedir.
Çiçek içerisinde bulunan erkek organların antenleri sarı
renklidir.Tepecik iki parçalı ve yumurtalık iki gözlüdür.Patates
çoğunlukla kendine döllenmektedir.Çiçek döllendikten sonra
yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. Meyve yeşil renkte
5
olup, ceviz büyüklüğündedir. İçerisinde yan yana dizilmiş
sayıları 300’ü bulan tohumlar bulunmaktadır.
İKLİM İSTEĞİ:
Patates,ılıman ve ılıman serin iklim bölgelerinin bir
bitkisidir.Toprak üstü aksamı -1,5 ºC,-1,7 ºC ye,yumru ise -1,4
ºC, -2ºC ye kadar dayanabilmekte, daha düşük sıcaklarda ise
bitki ve yumru zarar görmektedir.Düşük hava sıcaklığı
nedeniyle bitkinin toprak üstü organları zarar görmekte, ancak
daha sonra bitki kendisini yenileyebilmektedir.Hava sıcaklığını
30 ºC nin üzerine çıktığında,bitkiler fazla miktarda su
kaybetmeye başlar.Bu nedenle de bünyelerindeki su dengesini
oluşturabilmek için, stomalarını kapatmak zorunda
kalırlar.Yumru büyümesi durur.Yüksek hava sıcaklığı bitkinin
vejetatif gelişmesini hızlandırmakta,ancak yumru oluşumunu
geciktirmektedir.Bu da verim azalmasına neden olmaktadır.
Patates bitkisi,yumru oluşturması bakımından kısa gün;
toprak üzerinde çiçek,meyve ve tohum oluşturabilmesi
bakımından ise uzun gün bitkisidir.Gün uzunluğu
arttığında,bitkinin ışık enerjisinden yararlanabilme süresi de
artmakta, dolayısı ile verim de yüksek olmaktadır.Uzun gün
koşulları,bitkinin vejetatif gelişmesini artırmakta,ancak yumru
oluşumunu geciktirmektedir.Ülkemizde patates tarımı ana ürün
olarak ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yapılmaktadır.Kış
mevsiminde ise turfanda olarak yetiştirildiğinde,kısa gün
koşulları nedeniyle yumru oluşumu önemli ölçüde kısalmakta
verim de düşmektedir.
Fotosentez için gerekli enerjiyi,güneşten almaktadır.Işık
yoğunluğu arttıkça fotosentez,dolayısıyla yumru verimi
artmaktadır.Yükseklere doğru çıkıldıkça ışık yoğunluğu
arttığından,yumru veriminde de bir artış olmaktadır.
TOPRAK İSTEĞİ:
Patates fazla taşlı ve kumlu topraklar dışında hemen
her türlü toprakta yetişebilmektedir.Ancak optimum verim için
6
toprağın derin,süzek ve organik maddece zengin ve kumsal
yapılı olması gerekmektedir.Patates tarımı için en uygun toprak
pH derecesinin 6,0-6,5 dolaylarında olması
gerekmektedir.Taban suyu yüksek ve çorak(tuzlu) topraklarda
patates tarımı yapılamaz.
EKİM NÖBETİ:
Patates bitkisi kendinden sonra ekilecek bitkiye temiz
ve havalanmış bir toprak bırakmaktadır.Aynı tarlaya her yıl üst
üste patates dikilmesi önerilmez.Topraktan geçen hastalıkların
yoğunluğu artacağından patates
yumru veriminde her geçen yıl
önemli azalmalar meydana
gelir.Patates, soya, pamuk ve
tahıllarla çok ideal bir ekim
nöbeti
oluşturabilmektedir.Adana da
patates hasadı nisan sonu mayıs
başı arasında gerçekleşir.Hasattan sonra yerine ikinci ürün yer
fıstığı ekilirse verim ve kalite artmaktadır.
BESİN İSTEĞİ VE GÜBRELEME:
Patates çiftlik gübresinden çok hoşlanır.Dekara 1,5-2,0
ton çiftlik gübresi verilmelidir.Üreticilerin toprak analizi
yaptırarak bunun neticesine göre gübre kullanmaları en iyi
yoldur.Toprak analizi yaptırılmamış ise saf madde olarak
dekara 14-16 kg azot,8-10 kg fosfor,8-10 kg potasyum
verilebilir.
Azot Gübrelemesi;Patates bitkisinin azotlu gübreye
olan ihtiyacı oldukça fazladır.Kumsal topraklarda yetiştiği için
fazla miktarda sulama gerektirdiğinden önemli miktarda azot
yıkanması olmaktadır.Fazla azot vejetatif gelişmeyi teşvik
eder,yumru oluşumunu geciktirir.Bunu önlemek için,azotlu
gübrelerin en az iki defada verilmesi önerilmektedir.Verilecek
gübrenin ½ si dikimle ,1/2 si ise boğaz doldurma sırasında
7
verilmelidir.Çok kumsal topraklarda azotlu gübre yağmurlama
suyuna karıştırılarak çok defada verilmelidir.Dikimle beraber
kullanılacak azotlu gübre,kompoze olarak P ve K ile birlikte
(15.15.15 ) veya Amonyum Sülfat olarak tek başına
verilmelidir.Üst gübre olarak ise Azot,Amonyum Nitrat veya
Üre şeklinde uygulanmalıdır.Sulamanın çok sayıda yapıldığı
kumsal topraklarda ise,üst gübre olarak Amonyum Sülfat
önerilmelidir.
Fosfor Gübrelemesi;500 kg yumru verimi için,1 kg saf
P2O5 in bitkiler tarafından kaldırılmaktadır,toprak yapısına
bağlı olarak toprakta tutunma payları da hesaba dahil
edilmelidir.Hesaplanan fosforlu gübrenin tamamı dikimden
önce veya dikim sırasında verilmelidir.Fosforlu gübrede
Kompoze olarak(20.20.0, – 15.15.15, veya 18-46-0 ) veya
Triple süper fosfat şeklinde uygulanmalıdır.Fosforlu
gübreler;erken devrede gelişmeyi ve yumru oluşumunu teşvik
eder,yumru sayısını ve hastalıklara dayanmayı arttırır.
Potasyum Gübrelemesi;Potasyumlu gübrelerin tamamı
dikimden önce veya dikim sırasında verilmelidir.Genellikle
15.15.15. şeklinde kompoze veya Potasyum sülfat gübresi de
kullanılmaktadır.Potasyum;yumruda kuru madde birikimi ve
depolanmaya dayanıklılığı arttırır,yumruda kabuk oluşumunu
teşvik eder, yumruda istenmeyen enzimlerin oluşumunu
engeller,yumru et dokusunun sıkı yapılı olmasını sağlar.
TOPRAK HAZIRLAMA:
Toprağın yapısına ve patatesten önce yetiştirilen ön
bitkiye göre değişir.Süratli bir çıkış,kuvvetli kök gelişimi için
iyi bir toprak hazırlığı gerekir.İkinci ürün ziraatı yapılmıyorsa
buğday hasadından sonra temmuz ayında pullukla 20-25 cm
derinlikte sürülür.Bu toprak işleme,tarlanın yabancı ot
durumuna göre dikimden 1 ay gibi uzun bir süre önce
yapılır.Sonbaharda yabancı ot durumuna göre 1-2 defa toprak
işlenir.
8
ÇEŞİT SEÇİMİ VE TOHUMLUK:
Bölgeye uyum sağlayabilecek yüksek verimli çeşitler
seçilmelidir.Halen ülkemizde üretimi yapılan yemeklik patates
çeşitleri; Granola, Latora, Marfona, Elodi, Agria, Cosmos ve
Marabeldir. Sanayi tipi çeşitler ise; RussentBurbank, Shepody,
Hermes, Vangogh ve Layd Rosetta’dır.Tohumluk patates
yumrularında aranan özellikler;
—–Yayla yerlerde üretilmiş olmalı(deniz seviyesinden en az
1000 m yüksek)
—–Hastalıklarla bulaşık olmamalıdır.
—–İyi koşullarda depolanmış olmalıdır,yumru üzerinde 1 cm
den daha uzun sürgünler bulunmamalıdır.
—–Sürmeyi engelleyici kimyasallar ile muamele edilmemiş
olmalıdır.
—–Fizyolojik olgunluğa ulaşmış olmalıdır.
—–Yetiştirme amacına göre uygun irilikte olmalıdır.
—–Çeşit karışıklığı olmamalıdır.
TOHUMLUK YUMRULARIN DİKİME
HAZIRLANMASI:
Çoğu tohumluk yumrular istenilenin üzerinde iriliğe
sahiptir.Bu da maliyeti arttırdığından 70-80 gr veya 60 mm den
daha büyük yumrular kesilmektedir.Yumrular dikimden en az
bir gün önce kesilmeli ve bol rutubetli ve ışıklı bir yerde
bekletilerek “Süberin” dokusunun oluşumu
sağlanmalıdır.Yumruların kesimi iç kısımdan,göbeğe doğru
yapılmalı ve bıçaklar sık sık alkole batırılmalıdır.Dikim öncesi
tohumluk yumrular uyku halinde iseler,GA3 ve benzeri
kimyasallar ile muamele edilerek dinlenme sona
erdirilmelidir.Ayrıca, turfanda patateste, erkenciliği sağlamak
için,yumrular ön çimlendirmeye tabi tutulmalıdır.Ön
çimlendirme ile 15-20 gün erkencilik sağlanmaktadır.Soğuk
ortamda depolanan patates yumruları,depodan çıkarılarak
tarlaya dikilmemelidir.Bu yumrular 15-20 C civarında belli bir
9
süre bekletilerek,gözlerin çabucak uyanması ve yumrunun
apikal dominansı safasından çıkması sağlanmalıdır.
DİKİM:
Dikim zamanı;Patates ilkbaharın son donlarından sonra
toprak sıcaklığı 8-10 ºC yi bulduğunda dikilmelidir.Dikim
zamanı bölgelere göre değişmektedir.Yazlık patates
dikimleri,nisan-mayıs aylarında yapılmaktadır.Turfanda patates
dikimleri ise;kıyı bölgelerimizde 15 aralık-15 ocak tarihleri
arasında yapılmaktadır.Ülkemizde patates dikimi en erken
Akdeniz bölgesinde yapılmakta (Aralık-Ocak), burayı İzmirAydın (Ocak-Şubat), Bursa-İnegöl (Mart), Bolu-Adapazarı
(Mart-Nisan), Niğde-Nevşehir (Nisan-Mayıs) ve Erzurum-Kars
(Mayıs) bölgeleri izlemektedir.
Dikim Sıklığı ve Tohumluk Miktarı;Tohumluk
üretiminde ve turfanda patates yetiştiriciliğinde sı dikim
(70×25-30),normal patates tarımında ise nispeten;daha seyrek
dikim öngörülmektedir(70×30-35 cm). Dikim sıklığının
belirlenmesinde kullanılacak tohumluk yumrunun iriliği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Dikim Derinliği;Toprak yapısı,dikim zamanı,yumru
iriliği,hastalık durumu,toprak rutubeti ve yumrunun fizyolojik
yaşına göre değişmekle birlikte genelde dikim derinliği 12-18
cm arasında değişmektedir.
Dikim Şekilleri; Patates tarımında en çok uygulanan
başlıca dikim yöntemleri şunlardır;
a) Ocak Usulü Dikim;
b) Karık Usulü Dikim;
c) Makina ile Dikim
BAKIM:
Patateste uygulanan başlıca bakım işleri;Yabancı ot
kontrolü,Boğaz doldurma,Üst gübreleme,Sulama,Zararlı ve
hastalıklarla mücadele
Patates 3-5 yapraklı olunca yüzlek bir şekilde ilk çapa
yapılır.Bu çapa ile toprak kabartılır.Yabancı otlar öldürülür ve
10
nemin korunması sağlanır.Bundan sonra 20 şer gün ara ile
(gerekirse 2-3 defa) her çapa ile birlikte boğaz doldurma işlemi
yapılır.
HASAT:
Adana’da turfanda patateslerde hasat nisan ayının son
haftası ile mayıs ayının ilk haftasında başlar ve 20-25 gün
sürer.Patatesin hasadında yumrular kesilip zedelenmemeli,
toprakta yumru bırakılmamalı,söküm sırasında toprak yaş
olmamalı tavında bulunmalıdır.
—Bel çatal bel yada çapa ile patates sökülüp elle toplanır.
—Pullukla sökülüp el ile bitkiden ayrılarak toplanır.
Kaynak; Prof. Dr. Halis Arıoğlu

Scroll Up